تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

میانگین پول سه نفر که روی هم رفته 6420 تومان پول دارند چقدر است؟

   امیررضا شهریاری
  3 خرداد 12:11

4 پرسش 1 پاسخ 20 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

سه نفر روی هم ۶۴۰۲ تومان پول دارند. سهم اولی ۳۲ درصد، سهم دومی ۴۰ درصد و بقیه سهم نفر سومی است. میانگین پول این سه نفر چقدر است؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   خدیجه حسنی
6 خرداد 0:37

12 پرسش 48 پاسخ 211 امتیاز

خب می تونی اون تقسیم بر سه کنی اون جای که می گه سهم هر نفر اینقد برای گیج کردن دانش اموز بوده برای به دست اوردن میانگین باید مجموع رو بر تعداد انها تقسیم کنی در واقعه مجموع داده ها تقسیم بر تعداد انها

   امیررضا زارعی
4 خرداد 12:34

0 پرسش 24 پاسخ 49 امتیاز

2134
...........................

   عاصف محبی
4 خرداد 12:14

10 پرسش 19 پاسخ 84 امتیاز

میانگین یعنی مجموع داده‌ها تقسیم بر تعداد
۲۱۳۴=۳÷۶۴۰۲

   وحید مومنی
4 خرداد 11:44

1 پرسش 25 پاسخ 62 امتیاز

خب مقدار مجموع رو تقسیم بر تعداد کن جواب میشه ۲۱۳۴

   Mahshid Gordgiran
3 خرداد 15:39

21 پرسش 172 پاسخ 407 امتیاز

۶۴۰۲٪۳:۲۱۳۴
............................

   مبین بابائی
3 خرداد 14:08

3 پرسش 27 پاسخ 163 امتیاز

این افراد روی هم ۶۴۰۲ تومان پول دارند و در این مسئله میانگین اصلا ربطی به درصد هر یک از آنها ندارد و میانگین را با استفاده از فرمول مجموع کل داده ها بر تعداد نفرات بدست میاد که :

۶۴۰۲
÷
۳
=
۲۱۳۴