تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

عبورکدام مورد از غشا راحت تر است؟ لیپیدها، پروتین ها...

   kosar safari
  3 خرداد 11:52

4 پرسش 1 پاسخ 31 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

عبورکدام موردازغشا راحت تر است؟
پروتین ها
موادمحلول در چربی
موادمحلول در اب
لیپیدها
تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Erfan Kafi
3 خرداد 17:20

0 پرسش 3 پاسخ 23 امتیاز

مواد محلول در آب از غشا راحت تر عبور میکند


لایک کن
.
.
.
لطفا

   سلمان خسروی
3 خرداد 15:11

1 پرسش 19 پاسخ 183 امتیاز

موادی که در آب محلول می باشند.

? لایک یادت نره.

   فرزین قرآنی
3 خرداد 15:55

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

گزینه3:مواد محلول در آب آنها راحت تر از غشاء عبور می کنند

   زهرا راحتی
4 خرداد 18:47

3 پرسش 23 پاسخ 38 امتیاز

مواد محلول در آب
............

   Mahshid Gordgiran
3 خرداد 15:37

21 پرسش 172 پاسخ 407 امتیاز

مواد محلول در آب صحیح است................


دوست عزیز لطفا امتیاز بده

   رضا احمدی
3 خرداد 14:15

2 پرسش 90 پاسخ 265 امتیاز

مواد محلول در آب فکر کنم :~)
.
.
.

   REZA GASHTASBI
3 خرداد 14:04

9 پرسش 96 پاسخ 642 امتیاز

سلام مواد محلول در اب درست بود امتیاز بده