تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کدام روش انتقال گرما سریعتر گرما رامنتقل می کند؟

   REZA GASHTASBI
  3 خرداد 10:28

9 پرسش 96 پاسخ 642 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

کدام روش انتقال گرما سریعتر گرما رامنتقل می کند؟
تابش
رسانش
همرفت
گزینه ی۱و۳


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Mahshid Gordgiran
3 خرداد 15:35

21 پرسش 172 پاسخ 407 امتیاز

در روش تابش زود تر انرژی گرمایی را انتقال میدهد

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Pinar Saghebian
5 خرداد 23:27

0 پرسش 9 پاسخ 49 امتیاز

البته که تابش
......................

   REZA GASHTASBI
3 خرداد 12:24

9 پرسش 96 پاسخ 642 امتیاز

یه گزینه انتخاب کنید ممنون میشم

   یا مهدی ادرکنی
5 خرداد 15:08

1 پرسش 9 پاسخ 28 امتیاز

سلام
در روش تابش است که گرما خیلی سریع انتقال پیدا می کند

   عرفان مدیریان
5 خرداد 12:33

0 پرسش 7 پاسخ 7 امتیاز

تابش ........................موفق باشی

    flo ra
3 خرداد 20:05

1 پرسش 44 پاسخ 91 امتیاز

در روش تابش گرما خیلی سریع انتقال پیدا میکنه

   رضیه خراسانی
3 خرداد 18:33

30 پرسش 121 پاسخ 280 امتیاز

سلام وقت بخیر در روش تابش انرژی گرمایی بیشتری منتقل می‌شود

   Amir Bagheri
3 خرداد 16:15

22 پرسش 55 پاسخ 212 امتیاز

سلام دوست عزيز
پاسخ تابش است
موفق باشی

   هیراد پرنیانی
3 خرداد 12:15

5 پرسش 12 پاسخ 90 امتیاز

یا تابش است یا رسانش . اگه اشتباه نکنم تابش است که سریعتر گرما را انتقال میدهد.