تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

موارد استفاده از نمودار دایره ای

   رضا آبائی سنجانی
  3 خرداد 9:38

2 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

نمودار دایره ای برای چه مواردی استفاده می‌شود؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   REZA GASHTASBI
3 خرداد 14:07

9 پرسش 96 پاسخ 642 امتیاز

می توان از نسبت و درصد استفاده کرد

   مهرسا پرسپولیسی
3 خرداد 9:55

5 پرسش 139 پاسخ 729 امتیاز

میتوانید از نمودار دایره ای برای نمایش اندازه ی نسبی بسیاری از چیزها استفاده کنید

   حسین کیان مهر
4 خرداد 14:33

4 پرسش 30 پاسخ 95 امتیاز

سلام از نمودار دایره ای برای نمایش اندازه نسبی بسیاری چیزها استفاده کنید برای اندازی گیری درصد یعنی همان درصد گیری استفاده کرد

   عاصف محبی
4 خرداد 12:09

10 پرسش 19 پاسخ 84 امتیاز

در حالت نسبت داده ها به کل داده‌ها نمودار دایره‌ای نمودار مناسبی هست

   Mahshid Gordgiran
3 خرداد 15:40

21 پرسش 172 پاسخ 407 امتیاز

برای اندازی گیری درصد یعنی همان درصد گیری استفاده کرد