تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اندازه زاویه های ایجاد شده از تقاطع خطوط

   مهدی ناصری
  3 خرداد 4:25

7 پرسش 7 پاسخ 39 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

اندازه زاویه های ایجاد شده از تقاطع خطوط در تصویر زیر را پیدا کنید.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Tyara Vvv
3 خرداد 11:25

1 پرسش 46 پاسخ 335 امتیاز

باتوجه به اینکه متقابل به رأس هستن مقدارها برابر میشن با:
1)45
2)42
موفق باش-ے....=-O

   عاصف محبی
4 خرداد 12:15

10 پرسش 19 پاسخ 84 امتیاز

زاویه یک ۴۵ درجه
زاویه دو ۴۲ درجه

   Mahshid Gordgiran
3 خرداد 15:38

21 پرسش 172 پاسخ 407 امتیاز

یک : ۴۵
دو: ۴۲
موفق باشی...................

   فاطمه حمیدی راد
3 خرداد 11:18

0 پرسش 15 پاسخ 14 امتیاز

زاویه ها متقابل به راس
1 میشه 45
2 میشه 42

   ghazal afzali
3 خرداد 10:26

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

salam .bebin age yekam deghat koni motavajeh mishi ke zaviye haye dade shode 2 be 2 motaqabel be ras an.pas andaze hashoon barabare. zaviyeye o1 ba 45 daraje va zaviyeye o2 ba 42 daraje motabelan.pas o1=45 va o2=42