تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

غلظت مولی محلول سدیم نیترات چند مولار است؟

   فاطمه صفری
  1 خرداد 13:11

1 پرسش 0 پاسخ 4 امتیاز
شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مقدار 1/7گرم سدیم نیترات را با300میلی لیتر محلول 0/2مولار ان مخلوط کرده وسپس 200 میلی لیتر اب مقطر به محلول حاصل اضافه می کنیم. غلظت مولی مولی محلول چند مولار است؟؟؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Ansel Casper
2 خرداد 14:06

0 پرسش 75 پاسخ 230 امتیاز

سلام
اول حساب میکنیم که در ۳۰۰ میلی لیتر محلول ، با غلظت ۰.۲ مول در لیتر ، چند مول از ترکیب توی آب حل شده ، خب با یه جدول ساده حل میشه که در هر لیتر ۰.۲ مول از ترکیب هست و در هر ۰.۳ لیتر ، ۰.۰۶ مول ،
خب حالا جرم مولی ترکیب رو بدست میاریم : ۲۳ + ۱۴ +(۱۶×۳) = ۸۵ گرم در هر مول
خب ۱.۷ رو بر ۸۵ تقسیم میکنیم تا مول مورد نظر بدست بیاد ، میشه ۰.۰۲
الان میدونیم ۰.۰۶ + ۰.۰۲ = ۰.۰۸ مول از ترکیب رو داریم ،
در کل ۵۰۰ میلی لیتر داریم که در اون ۰.۰۸ مول سدیم نیترات وجود داره ، پس در هر لیتر از محلول ۰.۱۶ مول از ترکیب وجود داره که میشه محلول ۰.۱۶ مولار
شاد و پیروز باشید : )