گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

استاد برای هوش معرفی کنید.

    Fereshteh Abbasi
  بروزرسانی 5 تیر 12:15

70 پرسش 937 پاسخ 8.8K امتیاز
دوره اول متوسطه نهم مشاوره تحصیلی

1 استاد هوش معرفی کنید.که بتوانم با شرکت در کلاسش هوش را 100 بزنم.و جزوه نیز بدهد.شما خودتان از کلاس کدام استاد استفاده کردید ؟؟؟؟؟؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.