گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

رابطه سرعت واکنش در تغییرات شیمیایی را کدام یک درست نشان می‌دهند؟

    فاطمه بزرگ
  بروزرسانی 5 تیر 12:15

25 پرسش 48 پاسخ 2K امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم علوم تجربی

‌‌‌‌‌‌‌‌؟؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟


تصویر ضمیمه سوال: ‌‌‌‌‌‌‌‌؟؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.