گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمات ناهماهنگ است؟

    محمدرضا فتحعلی
  بروزرسانی 1 تیر 10:33

2 پرسش 0 پاسخ 90 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم عربی

کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمات ناهماهنگ است؟ همرو بامعنی بگید 1 )  سائِقِ 2 )  ساحَة 3 )  بائِعَ 4 )  طَیّار


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.