گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مزیت مکانیکی را چگونه پیدا کنیم؟

    ایلکای توماج
  بروزرسانی 30 خرداد 10:19

7 پرسش 1 پاسخ 205 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم علوم تجربی

بازده مجموعه ی قرقره های شکل مقابل 25 درصد است. برای اینکه بار، 30 سانتی متر بالا برود، نیروی محرک باید چند سانتی متر حرکت کند؟ 400 )1 300 )2 200 )3 100 )4


تصویر ضمیمه سوال:  بازده مجموعه ی قرقره های شکل مقابل 25 درصد است. برای اینکه بار، 30 سانتی متر بالا برود، نیروی محرک 

باید چند سانتی متر حرکت کند؟
400 )1
300 )2
200 )3
100 )4
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.