گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کلاس شیمی کنکور کدام استاد بهتر است؟

    Saliii Koooo
  بروزرسانی 29 خرداد 23:11

2 پرسش 0 پاسخ 47 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی شیمی (3)

کلاس شیمی دوازدهم کنکور مصلایی بهتره یا فراهانی؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.