گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر سود به آب کلم قرمز اضافه کنیم رنگش رو به سبز می‌رود یا قرمزتر می‌شود؟

    امیر محمد عزیزی
  بروزرسانی 29 خرداد 23:14

1 پرسش 0 پاسخ 19 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی آزمایشگاه علوم تجربی (1)

اگه سود به آب کلم قرمز اضافه کنیم رنگش روبه سبز میرود یا قرمز تر میشود؟ دهم


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.