گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

همیشه می‌شود حد داخل براکد برد یا نه؟

    سما بیات
  بروزرسانی 29 خرداد 23:16

1 پرسش 2 پاسخ 50 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم ریاضی حسابان (1)

آیه همیشه میشه نوشت [limf(x)]=[lim[f(x) همیشه با هم برابرند قانونی نداره تمرین 129 حسابان1


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.