گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

فرمول حل الگوی درجه 2 چی هست؟

    محمد صادق اسماعیلی
  24 خرداد 14:09

1 پرسش 0 پاسخ 6 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی ریاضی (1)

برای هر الگوی درجه 2 که اختلاف اختلاف برابر باشد الگو درجه دوم میگن فرمولش چی میشد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.