گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا در آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم، مطالعه برای انجام فعالیت میاد؟

    پارمیدا عباسی
  بروزرسانی 24 خرداد 23:10

1 پرسش 5 پاسخ 45 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

آیا در آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم مطالعه برای انجام فعالیت هم میاد؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.