لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در داستان تصویری کودکی حضرت موسی آن دختر کیست و برای چه به دنبال صندوق میرود؟

   سیده علوی
  5 خرداد 15:19

6 پرسش 1 پاسخ 40 امتیاز
قرآن اول دبستان

در داستان تصویری کودکی حضرت موسی  آن دختر کیست و برای چه به دنبال صندوق میرود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   طهورا ارزنده
  30 اسفند 18:51

0 پرسش 143 پاسخ 743 امتیاز

با سلام

ایشان خواهر حرت موسی بودند که که به دستور مادر شان به دنبال صندوق میرفتند

   اومدیم زندگی کنیم زندگی مارو کرد
  28 بهمن 17:48

0 پرسش 267 پاسخ 1182 امتیاز

سلام
ایشان خواهر حضرت موسی بودند که به دستور مادر دنبال صندوق میرفتند تا از سلامت برادر اطمینان حاصل کنند.
خسته نباشید.
فقط خانم حیدری ایشون دیگه استادند مگه شما چقدر سن داری که استاد دوست کوچیک شماست.
موفق باشین.

   فاطمه حیدری
  12 بهمن 12:09

1 پرسش 192 پاسخ 200 امتیاز

سلام دوست کوچک من
با توجه به داستان در آن صندوق حضرت موسی ع بوده و آن دختر هم خواهر حضرت موسی ع می باشد.

موفق باشی عزیزم.

   Parisa Boshagh
  11 بهمن 11:20

0 پرسش 11 پاسخ 10 امتیاز

ان دختر خواهر حضرت موسی و به دنبال برادرش که در صندق بود میرفت

   Nastaran Alizadeh
  25 دی 19:01

0 پرسش 145 پاسخ 465 امتیاز

خواهر حضرت موسی که به دنبال برادرش رفته است تا جای ناامنی نرود

   محمد مهدی زاهدی مقدم
  29 آذر 22:16

9 پرسش 23 پاسخ 76 امتیاز

آن دختر خواهر حضرت موسی است و چون مادر حضرت موسی گفت به دنبال حضرت موسی برود به دنبال آن حضرت می رفت

   amirali roshandel
  1 آذر 10:19

0 پرسش 22 پاسخ 67 امتیاز

با توجه به سوال(در داستان تصویری کودکی حضرت موسی آن دختر کیست و برای چه به دنبال صندوق میرود؟) می توان گفت که در آن صندوق حضرت موسی بوده است و آن دختر هم خواهر حضرت موسی بوده است

   amirhossein rouzbeh
  25 آبان 14:50

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

سلام آن زن خواهر بزرگتر حضرت موسی است و به دنبال صندوق میرود تا ببیند صندوق به کجا میرود
و بعد به مادر حضرت موسی بگوید ممنون

   mahdiya Sabeti
  3 مرداد 12:01

6 پرسش 37 پاسخ 60 امتیاز

سلام دوست عزیز
دختر در تصویر خواهر حضرت موسی است؛
که مادرش به او گفته برای اینکه از سالم بودن نوزاد یا برادرش اطمینان پیدا کند به دنبال صندوق برود.

((موفق و پیروز باشی دوست عزیز))

   Shadow Clutcher
  5 تیر 18:42

3 پرسش 358 پاسخ 2079 امتیاز

دختر در تصویر خواهر حضرت موسی است؛
ک برای اینک از سالم بودن نوزاد اطمینان حاصل کند ب دنبال صندوق می رود...!


موید باشی...

1گزارش

آیدین آسانی 29 بهمن 16:19
17 پرسش 27 پاسخ 178 امتیاز
خواهرش

1گزارش

amir hmn 25 خرداد 17:56
5 پرسش 51 پاسخ 76 امتیاز
خواهرش بود برای دیدن اینکعه حضرت کجا میره رنبالش رفت

0گزارش

Mahdi Ghoddusi 9 خرداد 8:03
2 پرسش 33 پاسخ 65 امتیاز
سلام
خواهر حضرت موسی‌ست
که مادرش بهش گفته دنبال صندوق بره

0گزارش

kiana toufighi 31 اردیبهشت 17:38
1 پرسش 16 پاسخ 20 امتیاز
خواهرش بود دیگه............

0گزارش

حنان محمدی 23 اردیبهشت 0:01
1 پرسش 25 پاسخ 65 امتیاز
اون خواهرش بود و برای اینکه از سلامتی برادرش مطمئن بشه، دنبال صندوق می رفت.

0گزارش

Sogand Tanha 8 فروردین 15:28
9 پرسش 40 پاسخ 115 امتیاز
خواهرش بود و به دنبال این بود ک گهواره کجا می‌رود

0گزارش

مهتاب رضایی 26 آذر 11:57
0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز
عالی مرسی

0گزارش

n salareჯ 12 آبان 19:54
6 پرسش 9 پاسخ 36 امتیاز
خواهر حضرت موسی که برای مطمئن شود برادرش سالم میرسد

0گزارش

یلدا خ.ل 18 مهر 14:23
0 پرسش 13 پاسخ 13 امتیاز
خواهر حضرت تاما

0گزارش

امیرحسین امیری 26 اردیبهشت 9:41
1 پرسش 12 پاسخ 18 امتیاز
خواهر حضرت موسی

0گزارش

Y1357 H 24 اسفند 16:39
1 پرسش 77 پاسخ 466 امتیاز
خواهر حضرت موسی است و برای این به دنبال گهواره می رود که ببیند گهواره به کجا می رود تا مطئن شود که سالم به مقصد رسیده و مادرش را ازنگرانی بیرون آورد.

0گزارش

BAD Buny 13 دی 18:16
13 پرسش 28 پاسخ 104 امتیاز
خواهر حضرت موسی است
و به دنبال آن می رود تا بفهمد که سالم می ماند

0گزارش

محدثه محمدی 26 بهمن 19:56
0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز
آن کودک خواهر حضرت موسی است که به دنبال گهواره می رود تا مطمئن شود که سالم می ماند و او مادرش را برای دایه بودن برادرش معرفی کرد

0گزارش

سروش حقیقی 9 خرداد 19:04
0 پرسش 8 پاسخ 7 امتیاز
خواهر حضرت موسی است و برای این به دنبال گهواره می رود که ببیند گهواره به کجا می رود تا مطئن شود که سالم به مقصد رسیده و مادرش را ازنگرانی بیرون آورد.

0گزارش

   amir hmn
  25 خرداد 17:56

5 پرسش 50 پاسخ 67 امتیاز

خواهرش بود برای دیدن اینکعه حضرت کجا میره رنبالش رفت

   Mahdi Ghoddusi
  9 خرداد 8:03

2 پرسش 31 پاسخ 42 امتیاز

سلام
خواهر حضرت موسی‌ست
که مادرش بهش گفته دنبال صندوق بره

   کاربر گاما
  31 اردیبهشت 17:38

1 پرسش 16 پاسخ 7 امتیاز

خواهرش بود دیگه............

   حنان محمدی
  23 اردیبهشت 0:01

1 پرسش 25 پاسخ 65 امتیاز

اون خواهرش بود و برای اینکه از سلامتی برادرش مطمئن بشه، دنبال صندوق می رفت.

   Sogand Tanha
  8 فروردین 15:28

9 پرسش 40 پاسخ 124 امتیاز

خواهرش بود و به دنبال این بود ک گهواره کجا می‌رود

   مهتاب رضایی
  26 آذر 11:57

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

عالی مرسی

   نیکان رشیدی
  25 آذر 13:58

0 پرسش 175 پاسخ 615 امتیاز

خواهرش بود

    n salareჯ
  12 آبان 19:54

6 پرسش 9 پاسخ 36 امتیاز

خواهر حضرت موسی که برای مطمئن شود برادرش سالم میرسد

   ehteram hakkari
  9 آبان 0:34

104 پرسش 999 پاسخ 11108 امتیاز

خواهرش بود

   Yalda Yalda
  18 مهر 14:23

0 پرسش 13 پاسخ 38 امتیاز

خواهر حضرت تاما

   امیرحسین امیری
  26 اردیبهشت 9:41

1 پرسش 12 پاسخ 19 امتیاز

خواهر حضرت موسی

   Ftme jh
  7 فروردین 11:40

166 پرسش 360 پاسخ 4233 امتیاز

دختر در تصویر خواهر حضرت موسی است؛
ک برای اینک از سالم بودن نوزاد اطمینان حاصل کند ب دنبال صندوق می رود...!


موید باشی...

   Y1357 H
  24 اسفند 16:39

1 پرسش 75 پاسخ 464 امتیاز

خواهر حضرت موسی است و برای این به دنبال گهواره می رود که ببیند گهواره به کجا می رود تا مطئن شود که سالم به مقصد رسیده و مادرش را ازنگرانی بیرون آورد.

   آیدین آسانی
  29 بهمن 16:19

17 پرسش 27 پاسخ 158 امتیاز

خواهرش

   ARIAN m
  13 دی 18:16

13 پرسش 28 پاسخ 111 امتیاز

خواهر حضرت موسی است
و به دنبال آن می رود تا بفهمد که سالم می ماند

   محدثه محمدی
  26 بهمن 19:56

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

آن کودک خواهر حضرت موسی است که به دنبال گهواره می رود تا مطمئن شود که سالم می ماند و او مادرش را برای دایه بودن برادرش معرفی کرد

   سروش حقیقی
  9 خرداد 19:04

0 پرسش 7 پاسخ 5 امتیاز

خواهر حضرت موسی است و برای این به دنبال گهواره می رود که ببیند گهواره به کجا می رود تا مطئن شود که سالم به مقصد رسیده و مادرش را ازنگرانی بیرون آورد.

   فاطمه یوسفی پور
  8 خرداد 10:44

18 پرسش 28 پاسخ 140 امتیاز

خواهر حضرت موسی است و برای این به دنبال گهواره می رود که ببیند گهواره به کجا می رود تا مطئن شود که سالم به مقصد رسیده و مادرش را ازنگرانی بیرون آورد.

   Y1357 H
  27 دی 19:59

1 پرسش 75 پاسخ 464 امتیاز


خواهر حضرت موسی است
و به دنبال آن می رود تا بفهمد که سالم می ماند

   محمد قاسمی
  18 دی 20:41

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

آن دختر خواهر حضرت موسی بود.
ومادرش گفته بود:(برو ببین کجا میرود)؟