{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

حجم استوانه به شعاع قاعده 2cm و ارتفاع 5,5cm را بدست آورید.

    محمدمهدی سالاری
  بروزرسانی 10 خرداد 18:30

1 پرسش 1 پاسخ 19 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

حجم استوانه به شعاع قاعده 2cmو ارتفاع 5,5cmرا بدست آورید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.