{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا در مثلث متساوی الاضلاع ارتفاع‌های وارد بر قاعده‌ها منصف یکدیگرند؟

    علی یحیایی
  بروزرسانی 10 خرداد 7:40

1 پرسش 2 پاسخ 55 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

آیا در مثلث متساوی الاضلاع ارتفاع های وارد بر قاعده ها منصف یکدیگرند یعنی ارتفاع ها هم دیگر را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کنند؟‌


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.