{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

ب م م دو عدد ک م م آن دو عدد را می‌شمارد. یعنی چه؟

    پارسا اصلانی
  بروزرسانی 10 خرداد 7:45

1 پرسش 0 پاسخ 25 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

سلام یعنی چی؟ لطفا بهم جواب بدید و آیا این جمله از نظر علمی صحیح است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.