{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آزمایشی طراحی کنید که به روش القا کره الف بار مثبت و کرهٔ ب دارای بار منفی شود.

    Asal Jf
  بروزرسانی 10 خرداد 19:21

12 پرسش 6 پاسخ 591 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فیزیک (2)

میله ای با بار مثبت و دو کره ی مشابه الف و ب که هردو بدون بار هستند و روی پایه های عایق قرار دارند.ازمایشی طراحی کن که به روش القا کره الف بار مثبت و کره ی ب دارای بار منفی شود. پدیده ی القا را توضیح دهید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.