{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چگونه باران و برف در هوا به وجود می آید؟

    حنا حاتمی
  24 اردیبهشت 20:18

1 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز
پیش دبستانی آمادگی واحد کار علوم

باران چگونه تشکیل میشود؟
برف چگونه تشکیل میشود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیررضا معرفت
  20 آذر 12:19

0 پرسش 6 پاسخ 56 امتیاز

باران=در صورتی که دمای هوا هنگام تراکم یعنی فشرده شدن بالاتر از صفر درجه سلسیوس باشد بخار هوا به صورت باران به سطح زمین می ریزد


برف=چنانچه در هنگام متراکم شدن ابرها دمای هوا خیلی کم باشد رطوبت هوا به شکل برف به سطح زمین می ریزد

   آرمین جعفری
  23 اردیبهشت 17:25

1 پرسش 31 پاسخ 206 امتیاز

سلام دوست عزیز
باران :
با تابش پرتوهای خورشید به سطح اقیانوس ها ، دریاها و دریاچه ها، بخشی از آب آن ها
تبخیر می شود و به ارتفاعات صعود می کنند . بخار آب در آنجا به دلیل کاهش دما ، متراکم و به ابر تبدیل می شود. با روند
تدریجی کاهش دما ، اگر درصد رطوبت و میزان دمای هوا به حد مناسبی برسد بارش رخ خواهد داد . در صورتی که دمای هوا
در هنگام تراکم ، بالاتر از صفر درجه سلسیوس باشد ، به شکل باران به سطح زمین می ریزد.
طرز تشکیل برف :
چنانچه در متراکم شدن ابرها ، دمای هوا خیلی کم باشد ، رطوبت هوا به شکل برف به سطح
زمین می ریزد واگر قطرات آب در مسیر پایین آمدن به سطح زمین از توده هوای سرد عبور کنند به تگرگ تبدیل می شوند .

   غزل حمید
  10 دی 22:07

0 پرسش 1 پاسخ 16 امتیاز

سلام

عتیق الله امینی 6 آذر 12:25
0 پرسش 10 پاسخ 20 امتیاز
بیش ترین آب شیرین در کره ی زمین به صورت یخچال می باشد

   امیران امیران
  11 اسفند 16:40

0 پرسش 41 پاسخ 41 امتیاز

سلام.....

باران=در صورتی که دمای هوا هنگام تراکم یعنی فشرده شدن بالاتر از صفر درجه سلسیوس باشد بخار هوا به صورت باران به سطح زمین می ریزد


برف=چنانچه در هنگام متراکم شدن ابرها دمای هوا خیلی کم باشد رطوبت هوا به شکل برف به سطح زمین می ریزدخدا حافظ........

   Fatemeh Jolani
  29 آذر 19:59

0 پرسش 3 پاسخ 23 امتیاز

باران
آب بخار میشود و به آسمان میرود در آسمان به ابر تبدیل میشود و در اثر برخورد ابر ها به هم باران به وجود می اید د به همین صورت باران به وجود میاید

   Mamali Gamer
  8 آبان 14:26

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

باران و برف چگونه تشکیل میشود و این فر آیند فیزیکی است یا شیمیایی چرا

   fatemhe Soliman nataj
  30 بهمن 0:08

52 پرسش 775 پاسخ 4526 امتیاز

علوم سوم‌ هست ..............

   عادل عامری نیا
  19 بهمن 18:16

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

قطرات ریز اب ابر به هم متصل شده وبه صورت باران یا برف فرو می ریزد

   Nadia Mohamad hosini
  29 آذر 20:14

0 پرسش 16 پاسخ 7 امتیاز

سلام آبی که به شکل باران یا برف به زمین می‌شود 3 مورد تند بگید

   Fatemeh Jolani
  29 آذر 20:00

0 پرسش 3 پاسخ 23 امتیاز

برف
با رطوبت هوا و دمای خیلی کم ابر ها متراکم میشوند و به صورت برف به زمین می ایند

   عرشیا شهبازی
  7 آذر 17:08

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

همانگونه که در سالهای گذشته آموختید با تابش پرتوهای خورشید به سطح اقیانوسها،
دریاها و دریاچهها، آبها تبخیر میشوند و به باال میروند. بخارآب در آنجا به دلیل کاهش دما،
ٔ روند کاهش دما، اگر درصد رطوبت و میزان دمای هوا
متراکم و به ابر تبدیل میشود. با ادامه
به حد مناسبی برسد، بارش رخ می دهد

   bamilo sale
  9 خرداد 10:30

0 پرسش 63 پاسخ 2683 امتیاز

سلام دوست گلم<(^-^)>
باران :
با تابش پرتوهای خورشید به سطح اقیانوس ها ، دریاها و دریاچه ها، بخشی از آب آن ها
تبخیر می شود و به ارتفاعات صعود می کنند . بخار آب در آنجا به دلیل کاهش دما ، متراکم و به ابر تبدیل می شود. با روند
تدریجی کاهش دما ، اگر درصد رطوبت و میزان دمای هوا به حد مناسبی برسد بارش رخ خواهد داد . در صورتی که دمای هوا
در هنگام تراکم ، بالاتر از صفر درجه سلسیوس باشد ، به شکل باران به سطح زمین می ریزد.
طرز تشکیل برف :
چنانچه در متراکم شدن ابرها ، دمای هوا خیلی کم باشد ، رطوبت هوا به شکل برف به سطح
زمین می ریزد واگر قطرات آب در مسیر پایین آمدن به سطح زمین از توده هوای سرد عبور کنند به تگرگ تبدیل می شوند .

موفق باشی

????

   هاتف خورشیدی
  18 آذر 9:53

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

سلام
از برخورد دو ابر که تشکیل شده از بخارات آب هست و چون هوا سرد است عمل میعان به آب تشکیل شده و به صورت باران به طرف سطح زمین حرکت می کند.
وقتی هوا خیلی خیلی خیلی سرد می شود این قطره ها به صورت برف می آیند چون در اثر دمای کم انجماد شده است.
البته این مطالب در سال پنجم به صورت کامل بیان خواهد شد و برای سن شما امکان درک کمی دارد.از از دیگر دانش آموزان خواهشمندم که به سوالات جواب منطقی دهند و اگر نمی دانند به آن سوال پاسخ بی معنا ندهند.
موفق باشید!

   editore much
  3 اسفند 16:11

1 پرسش 259 پاسخ 2268 امتیاز

سلام.
طرز تشکیل باران :
با تابش پرتوهای خورشید به سطح اقیانوس ها ، دریاها و دریاچه ها، بخشی از آب آن ها
تبخیر می شود و به ارتفاعات صعود می کنند . بخار آب در آنجا به دلیل کاهش دما ، متراکم و به ابر تبدیل می شود. با روند
تدریجی کاهش دما ، اگر درصد رطوبت و میزان دمای هوا به حد مناسبی برسد بارش رخ خواهد داد . در صورتی که دمای هوا
در هنگام تراکم ، بالاتر از صفر درجه سلسیوس باشد ، به شکل باران به سطح زمین می ریزد.
طرز تشکیل برف :
چنانچه در متراکم شدن ابرها ، دمای هوا خیلی کم باشد ، رطوبت هوا به شکل برف به سطح
زمین می ریزد واگر قطرات آب در مسیر پایین آمدن به سطح زمین از توده هوای سرد عبور کنند به تگرگ تبدیل می شوند .
موفق باشید.