{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

همیشه درصد فراوانی با پایداری رابطه مستقیم دارد؟

    امیر رضايي
  2 خرداد 14:39

5 پرسش 3 پاسخ 210 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)

سلام ....همیشه درصد فراوانی با پایداری رابطه مستقیم داره یا استثنا هم وجود دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.