لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تغییر حالت ماده از جامد به گاز و از گاز به جامد چه نامیده می شود؟

   آرمان غلامی
  28 بهمن 9:23

2 پرسش 0 پاسخ 22 امتیاز
علوم تجربی سوم دبستان

تغییر حالت ماده از جامد به گاز و از گاز به جامد چه نامیده می شود؟ 


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ملیحه فتحی آزاد
  6 اسفند 15:38

0 پرسش 3 پاسخ 83 امتیاز

با سلام :
 تغيير حالتهاي عادي ماده عبارتند از: ذوب( تبديل جامد به مايع)- انجماد ( تبديل مايع به جامد) - تبخير( تبديل مايع به گاز)- ميعان ( تبديل بخار به مايع)- تصعيد( تبديل جامد به بخار)- چگالش( تبديل بخار به جامد).

   محسن سلطانی
  9 اسفند 19:15

20 پرسش 22 پاسخ 213 امتیاز

جامد به گاز تصعید یا فرازش
گاز به جامد تبرید یا چگالش

   علیرضا عابدی فیروزجائی
  19 آذر 17:44

0 پرسش 1 پاسخ 21 امتیاز

تصعید(فرازش) و چگالش
در بعضی مواقع یك جسم جامد مستقیماً به گاز و یا یك گاز مستقیماً به جامد تبدیل می ‏شود. نام این تغییر حالت‏ ها عبارت است از:
تصعید(فرازش): تبدیل جامد به بخار
چگالش: تبدیل بخار به جامد
فرازش وارون چگالش است.
نفتالین و بو گیر توالت دو مثال معروف و خوب برای تصعید هستند كه در دمای اتاق از حالت جامد به گاز تبدیل می ‏شوند.
یا وقتی گاز دی اكسید كربن فشرده یا سرد می‌شود جامد شده و به آن یخ خشك می ‌گویند.
یخ خشك در شرایط عادی (دمای محیط و فشار یك آتمسفر) مستقیماً از حالت جامد به گاز تبدیل می ‌شود.
از طرف دیگر برفكی كه روی گیاهان یا شیشه پنجره ماشین ها در فصل زمستان می ‏نشیند، را درنظر بگیرید.
در این پدیده بخار آب مستقیماً به بلور یخ تبدیل شده و اصطلاحاً چگالش روی داده است.
البته هر جسمی سرد و یا خیلی سرد شود آن گاه حالت شكننده به خود می ‌گیرد.

   Deleted account
  15 دی 10:54

0 پرسش 88 پاسخ 293 امتیاز

سلام..
از جامد به گاز تصعید..
از گاز به جامد چگالش..

   پارسا اسدشير
  27 مهر 15:22

0 پرسش 5 پاسخ 25 امتیاز

تبديل جامد به گاز را تصعيد و گاز به جامد را چگالش مي گوييم.

   مریم نقوی
  13 بهمن 20:21

0 پرسش 50 پاسخ 95 امتیاز

سلام..
به ترتیب تصعید و چگالش..موفق باشی....

   ehteram hakkari
  25 دی 20:10

104 پرسش 999 پاسخ 10991 امتیاز

جامد به گاز فرازش
گاز به جامد چگالش

   امیرحسین حیدرزاده
  4 بهمن 17:09

7 پرسش 91 پاسخ 590 امتیاز

تصعید و چگالش

   حسن فتاحی
  12 آذر 21:24

2 پرسش 14 پاسخ 41 امتیاز

تصعید و چگالش

   فاطمه یوسفی پور
  10 اسفند 22:37

18 پرسش 27 پاسخ 139 امتیاز

با سلام وخسته نباشید
تبدیل جامد به گاز= تصعید          تبدیل گاز به جامد = چگالش

   Mahdi Nikkhah
  5 اسفند 22:28

0 پرسش 7 پاسخ 27 امتیاز

سلام
تبدیل جامد به گاز تصعید یا فرازش
گاز به جامد تبرید یا چگالش

   امیر حسین ایار
  4 بهمن 20:09

0 پرسش 48 پاسخ 63 امتیاز

جامد به گاز تصعید گاز به جامد چگالش

   پانته آ رضایی
  27 دی 13:31

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

جامد به گاز تصعید و گاز به جامد چگالش نام دارد

   محمد حسین صفافرد
  3 آذر 10:53

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

به تبدیل مستقیم جامد به گاز تصعید یا فرازش میگویند

   matin 06
  8 اردیبهشت 16:09

2 پرسش 66 پاسخ 333 امتیاز

جامد به گاز : فرازش/تصعید

گاز به جامد : چگالش/تبرید

   fatemeh karimi
  21 بهمن 17:47

5 پرسش 13 پاسخ 36 امتیاز

جامد به گاز=تصعید
گاز به جامد=چگالش

   Erfan .
  4 دی 18:48

0 پرسش 7 پاسخ 6 امتیاز

تصعید و چگالش

   معصومه نورمحمدزاده
  13 اسفند 8:44

0 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

گاهی بعضی از مواد مستقیما از حالت جامد به حالت گاز در می آیند مثلا اگر چند قرص نفتالین را برای مدتی در ظرف در باز بگذارید مشاهده خواهید کرد که قرص ها روز به روز کوچکترمیشون (یعنی نفتالین بدون ذوب شدن مستقیما به گاز تبدیل میشود)
به تبدیل مستقیم جامد به گاز تصعید یا فرازش میگویند.عکس عمل تصعید یعنی تبدیل مستقیم گاز به جامد چگالش نامیده میشود. برفکی که در جا یخی یا یخ ساز یخچال مشاهده میکنید همان چگالش بخار آب یعنی تبدیل مستقیم بخارآب به یخ است.
 
                                                                                                                  موفق باشید

   محدثه قاسم پور
  14 دی 12:00

0 پرسش 3 پاسخ 0 امتیاز

جام دبه گازبخارآب تبدیل می کنندوگازرابه جام برای همین چگالش می گویند

   Zz Sh
  12 دی 13:13

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

سلام
حالت جامد به گاز = تصعید (فرازش)
حالت گاز به جامد= تبرید ( چگالش)
خسته نباشید

   ایلین عباسی
  5 دی 15:14

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

سلام حالت جامد به گاز ( تصعید )
وگاز به جامد (چگالش)

   زهره امیری ابراهیم آبادی
  15 آذر 14:08

0 پرسش 22 پاسخ 22 امتیاز

سلام از جامد به گاز تصعید و گاز به جامد هم چگالش

   سینا تاجوک
  10 آذر 15:00

0 پرسش 10 پاسخ 7 امتیاز

کدام یک از موارد زیر در حالت عادی بیشتر ذوب میشود ؟
۱- مس
۲- آهن
۳- اب
۴- اکسیژن

   امیر محمد بهرامی
  20 آبان 18:40

0 پرسش 4 پاسخ 2 امتیاز

چگالش نامیده میشود .........

   امیرمحمد دادکانی
  29 مهر 8:56

1 پرسش 1 پاسخ 7 امتیاز

آزمایش تصعید را چگونه انجام بدهیم ؟؟؟

   
  20 دی 21:05

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

از جامد به گاز تصعید.

   
  25 شهریور 12:17

0 پرسش 40 پاسخ 50 امتیاز

تصعید و چگالش

   محمد مهدی طهماسبی آبدر
  19 اسفند 21:14

10 پرسش 49 پاسخ 98 امتیاز

سلام
تصعید و چگالش

   آیدین آسانی
  3 اسفند 10:34

17 پرسش 27 پاسخ 166 امتیاز

تصعید و چگالش

   حنا حاتمی
  24 اردیبهشت 20:12

1 پرسش 3 پاسخ 6 امتیاز

جامد به گاز تصعید و گاز به جامد چگالش.

   
  7 اردیبهشت 17:36

0 پرسش 1 پاسخ -1 امتیاز

تبدیل شدن مایع به جامد چه نام دارد

   ریحانه اسدی
  16 آبان 12:31

2 پرسش 10 پاسخ 22 امتیاز

ذوب

   مریم مولایی
  11 بهمن 20:16

0 پرسش 1 پاسخ -2 امتیاز

گاز به جمد میعان و حالت ماده به جامد انجماد