{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

واژه «ماه ، مه» در کدام بیت آرایه استعاره نیست؟

    Dark Angel Rejected
  بروزرسانی 4 اردیبهشت 11:43

1 پرسش 0 پاسخ 102 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم ادبیات و علوم انسانی فارسی (2)

واژه «ماه مه در کدام بیت آرایه استعاره نیست؟ الف) به ترانه های شیرین به بهانه های زرین / بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را ب فرزند : عزیز را به صد جهد بنشاند چو ماه در یکی مهد (ج) چون رایت عشق آن جهانگیر شد. چون مه لیلی اسمان گیر


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.