{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

سن ماهان دو و یک دوم برابر سن نگار است. اگر ماهان 15 سال از نگار بزرگتر باشد هر کدام چند سال دارند؟

    ماهان یاوری
  بروزرسانی 4 اردیبهشت 11:44

1 پرسش 2 پاسخ 114 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

1-سن ماهان دو و یک دوم برابر سن نگار است اگر ماهان 15 سال از نگار بزرگتر باشد هرکدام چند سال دارند ؟ 2-نسبت طول به عرض مستطیلی دو سوم به یک دوم است اگر محیط این مستطیل 28 سانتی متر باشد مساحت آن را بدست آورید ؟ ??????


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.