{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا ممکن است 1 درصد عددی با 99 درصد عدد دیگر، برابر باشد؟

    مهدی محبت شاهی
  بروزرسانی 4 اردیبهشت 11:44

3 پرسش 2 پاسخ 187 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

بله ممکن 1درصد عددی با 99درصد عدددیگر،برابر باشد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.