{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چند حالت وجود دارد برای اینکه از بین مهره‌ها مضرب 9 و تاس مضرب 3 بیاید؟

    ضحی جوانی
  بروزرسانی 1 اردیبهشت 21:50

1 پرسش 0 پاسخ 22 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم ریاضی

چهل مهره با شماره‌های 1 تا 40 ا در کیسه ای می اندازیم و تاسی را هم همزمان می اندازیم چندحالت وجود دارد برای اینکه از بین مهره ها مضرب 9 و تاس مضرب 3 بیاید ؟ با استفاده از قاعده ( و ) و ( یا )


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.