{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

فعل اسنادی و مسند در بیت زیر کدام است؟

    امیر مهدی کریمی
  بروزرسانی 1 اردیبهشت 21:50

4 پرسش 3 پاسخ 233 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم فارسی

فعل اسنادی و مسند در بیت زیر کدام است از خدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم شد از لطف رب


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.