{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا در محیط دایره می‌توان شعاع را ضرب در 3,14 کنیم؟

    فاطمه ثنا آقافرج اله
  بروزرسانی 1 اردیبهشت 21:50

1 پرسش 0 پاسخ 34 امتیاز
دبستان پنجم ریاضی

اگر محیط دایره را حفظ باشی میفهمیو جواب به دست می آید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.