{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام یک از کلمات زیر به دو معنی به کار نمی‌روند؟

    امیر مهدی کریمی
  بروزرسانی 1 اردیبهشت 21:50

4 پرسش 3 پاسخ 233 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم فارسی

کدام یک از کلمات زیر به دو معنی به کار نمی روند 1زندگی حسابی 2 کتاب نادر 3 اسمان ابی 4 رفتار بهشتی


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.