{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر چگالی جسمی 18 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب باشد و جرم آن 18 کیلوگرم باشد، حجم آن چند سانتی متر مکعب است؟

    Nimaaa Hafeziii
  بروزرسانی 1 اردیبهشت 16:18

1 پرسش 0 پاسخ 16 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم علوم تجربی

اگرچگالی جسمی 18 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب باشد و جرم آن 18 کیلوگرم باشد حجم ان چند سانتی متر مکعب است باید حجم آن را بدست آورد که‌ حجمش نه 1 هست نه 324 و نه عدد دیگری


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.