{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

2n=8 است چه عددی باید بجای n بگذاریم تا جواب بدست آید؟

    امیرعلی صفری
  بروزرسانی 1 اردیبهشت 16:20

1 پرسش 0 پاسخ 23 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

می گوییم که 8 را بر دو تقسیم می کنیم و بعد جواب بدست می آید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.