{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

حاصل عبارت زیر را بدست آورید.

    Danny Tyimor
  بروزرسانی 1 اردیبهشت 17:12

2 پرسش 0 پاسخ 145 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

اگر $ {a}\mathrm{{-}}{b}\mathrm{{=}}{\mathrm{100}} $ باشد و $ {a}^{2}\mathrm{{+}}{b}^{2}\mathrm{{=}}{\mathrm{200}} $ باشد حاصل $ ab $ چند است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.