{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اندازه این نخ محیط دایره سطح مقطع قوطی است با حدس و آزمایش قطر و شعاع آن را پیدا کنید.

    Toktam Saraii
  بروزرسانی 28 فروردین 21:45

1 پرسش 8 پاسخ 161 امتیاز
دبستان پنجم ریاضی

با یک نخ دور تا دور یک قوطی رب گوجه فرنگی را انداره بگیرید اضافه نخ را ببرید اندازه این نخ محیط دایره سطح مقطع قوطی است با حدس و آزمایش قطر و شعاع آن را پیدا کنید؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.