{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

ویژگی‌های آموزش‌ها برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری را بنویسید.

    محمدامین دباغیان
  بروزرسانی 28 فروردین 12:27

215 پرسش 1736 پاسخ 19.9K امتیاز
دوره دوم متوسطه- فنی یازدهم مشترک شاخۀ فنی و حرفه‌ای انسان و محیط زیست

ویژگی های آموزش ها برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری را بنویسید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.