{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

دنا چیست و چگونه تشکیل می‌شود؟

    Ho Eb
  بروزرسانی 27 فروردین 12:42

1 پرسش 0 پاسخ 25 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3)

دنا رو کامل توضیح دهید ببینم اصلا چیه


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.