{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر یک پنجم هوایی این اتاق اکسیژن باشد چند متر مکعب اکسیژن در هوای این اتاق وجود دارد؟

    فرد خودم
  بروزرسانی 26 فروردین 13:14

7 پرسش 2 پاسخ 550 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

اگر یک پنجم هوا یک اتاق اکسیژن باشد چند متر مکعب اکسیژن در هوای مورد اتاق وجود دارد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.