لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پیام کدام آیه راهنمای ما در درک حقیقت است؟

   Niloo Srj
  16 اردیبهشت 16:03

2 پرسش 10 پاسخ 22 امتیاز
دین و زندگی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

پیام کدام گزینه با آیه ی ‌‌‌‌‌‌.
راهنمای ما در درک حقیقت است


تصویر ضمیمه سوال: پیام کدام گزینه با آیه ی ‌‌‌‌‌‌.
راهنمای ما در درک حقیقت است
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Sohrab الماسی
  23 اردیبهشت 15:10

1 پرسش 6 پاسخ 38 امتیاز

پاسخ گزینه 3 میشه. چون معنی آیه اول یعنی ای بندگان من که زیاد به خود ستم داشته اید از رحمت خدا ناامید نشوید و ادامه آیه یعنی توبه کنید. و آیه دوم هم با تقوا و خشنودی خداوند می‌توان پاکی نفس را تداوم داد.

   علی باهری
  18 اردیبهشت 1:44

0 پرسش 53 پاسخ 228 امتیاز

گزینه3:تزکیه با توبه آغاز میشه و با عمل به احکام تداوم پیدا میکنه
قل یا ایهاالذین اسرفوا درباره توبه است
اسس بنیانه علی تقوی درباره عمل به احکام و سبک زندگی دینیه