لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

علت افزایش ولتاژ تولید شده

   علیرضا محمودی فرد
  15 اردیبهشت 22:35

139 پرسش 791 پاسخ 5875 امتیاز
برق کار صنعتی درجه 2 یازدهم دوره دوم متوسطه- کاردانش برق صنعتی

چرا مقدار پارامتر ولتاژ در انرژی الکتریکی تولید شده داخل نیروگاه را در مسیر افزایش می دهند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیرسام تبریزی
  29 اردیبهشت 18:58

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

طبق رابطه P=VI^2 اگر ولتاژ بالا تر باشد راندمان کار بالا تر و اتلاف انرژی کمتر است.