{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

میانگین سه عدد متوالی زوج 10 است. آن سه عدد چند هستند؟

    Sm مالکی
  بروزرسانی 15 فروردین 10:52

2 پرسش 2 پاسخ 78 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم ریاضی

میانگین سه عدد متوالی زوج 10 است آن سه عدد چند هستن


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.