{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

درستی یا نادرستی عبارات را مشخص کنید.

    سارینا مهرگان
  بروزرسانی 15 فروردین 10:53

1 پرسش 0 پاسخ 24 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

الف)5_ ریشه دوم عدد _25 است ب)یک به توان هر عدد برابر همان عدد میشود پ)رادیکال 17 و منفی رادیکال 17 ریشه های دوم عدد 17 هستند ت)تجزیه عدد 21⁵ به صورت 7⁵×3⁵ است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.