{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چند متر چوب، برای ساختن این مکعب استفاده شده است؟

    پارسا محمودی
  بروزرسانی 9 اسفند 12:24

1 پرسش 0 پاسخ 36 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

باتعدادی چوب یک متری، مکعبی به حجم بک متر مکعب ساخته ایم. چند متر چوب، برای ساختن این مکعب استفاده شده است؟. الف) 12متر. ب) 6متر. ج) 10متر. د) 16متر


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.