لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چگونه می توان قید را در جمله تشخیص داد؟

   آرمان غلامی
  28 بهمن 9:20

2 پرسش 0 پاسخ 22 امتیاز
فارسی سوم دبستان

چگونه می توان قید را در جمله تشخیص داد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ملیحه فتحی آزاد
  6 اسفند 15:39

0 پرسش 3 پاسخ 83 امتیاز

بهترین راه شناخت قید در جمله این است که آن را از جمله حذف کنیم اگر در مفهوم جمله خللی ایجاد نشود آن کلمه قید می باشد .
انواع قید داریم مانند : قید زمان ، مکان حالت کیفیت و ...

   آیلار ایمانی
  30 بهمن 9:20

2 پرسش 84 پاسخ 109 امتیاز

................................

   آیلار ایمانی
  16 بهمن 14:31

2 پرسش 84 پاسخ 109 امتیاز

..........................

   Deleted account
  15 دی 10:52

0 پرسش 88 پاسخ 293 امتیاز

سلام..قید رو اگه از جمله حذف کنی جملت آسیبی نمیبینه..

   امیر رضا جمعه زاده
  19 فروردین 18:44

2 پرسش 53 پاسخ 283 امتیاز

از فعل بپرس چگونه

   ehteram hakkari
  25 دی 20:09

104 پرسش 999 پاسخ 10991 امتیاز

قید کلمه ای هست اگه حذف هم بشه جمله تغییری نمیکنه

   محدثه قاسم پور
  14 دی 12:07

0 پرسش 3 پاسخ 0 امتیاز

کلمه ای هست که اگرحذفش کنی هیچ تغییری نمی کند

   Armin Mardin zarei
  23 آذر 11:06

0 پرسش 64 پاسخ 109 امتیاز

قید کلمه ای است اگه حذف هم بشه جمله تغییری نمیکنه

   ریحانه ملکوتی خواه
  17 آذر 18:20

0 پرسش 2 پاسخ -3 امتیاز

متوان بهضی مقه ها قید ببندیم

   ایلین عبداله یان
  11 آبان 12:45

0 پرسش 22 پاسخ 5 امتیاز

اگر بتونی کلمه را در جمله حذف کنی و معنی ان تغییری نکند و فکر نکنی که مثلا یه جزو از جملت ناقصه یا معنی کامل را نمی ده

   ارش عشقی
  17 خرداد 21:43

1 پرسش 28 پاسخ 132 امتیاز

با سلام بهترین راه شناخت قید در جمله این است که آن را از جمله حذف کنیم اگر در مفهوم جمله خللی ایجاد نشود آن کلمه قید می باشد .
انواع قید داریم مانند : قید زمان ، مکان حالت کیفیت و ...

   نارگل بیدار
  5 بهمن 18:22

1 پرسش 2 پاسخ 6 امتیاز

قید کلمه ی هست که حذف بشه جمله تفاوتی نمی کند?

   محمد متین سلیمانی
  1 دی 19:56

0 پرسش 9 پاسخ 7 امتیاز

راه شناخت قید در جمله این است که آن را از جمله حذف کنیم اگر در مفهوم جمله خللی ایجاد نشود آن کلمه قید می باشد .

   محمد محسن حیدری
  17 دی 15:14

0 پرسش 34 پاسخ 199 امتیاز

قید کلمه ای است که اگر حذف شود،مشکلی در جمله پیش نیاید و معنی بدهد

   ریحانه ملکوتی خواه
  17 آذر 18:18

0 پرسش 2 پاسخ -3 امتیاز

همیشه