{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

میزان کار انجام شده در مسئله زیر را بدست آورید.

    میلاد اسمعیلی
  بروزرسانی 3 اسفند 18:53

10 پرسش 149 پاسخ 1.1K امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم علوم تجربی

نیما با نیروی 25 نیوتنی جعبه 60 نیوتنی را 2 متر بر روی یک سطح افقی هل می دهد . کار انجام شده توسط نیما چندژول است ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.