{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مساحت قسمت رنگی دایره را حساب کنید.

    SANA BARARI
  بروزرسانی 27 بهمن 17:39

18 پرسش 6 پاسخ 2.3K امتیاز
دبستان ششم ریاضی

مساحت قسمت رنگی دایره را حساب کنید....


تصویر ضمیمه سوال: مساحت قسمت رنگی دایره را حساب کنید....
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.