تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

معني بیت: آفرين جان آفرين پاك را...

   Elena Adib
  22 فروردین 13:20

15 پرسش 151 پاسخ 786 امتیاز
فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه

معنی بیت "آفرين جان آفرين پاك را***آن كه جان بخشيد ايمان و خاك را" چیست؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   
22 فروردین 15:45

26 پرسش 285 پاسخ 1554 امتیاز

احسنت بر خداوند جان آفرین ...او که به خاک جان و ایمان بخشید

موفق باشی:)

   نازنین مقومی
22 فروردین 18:09

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

سلام
جواب:احسنت به خدایی که به انسان جان بخشید و به خاک قدرت باور را

   ali yazdani
22 فروردین 16:06

6 پرسش 130 پاسخ 630 امتیاز

سلام معنی بیت:احسنت(مرحبا) بر افریننده ای که انسان را از خاک و ایمان درست کرد و به او نعمت عطا فرمود.


   sara darabee
24 فروردین 16:50

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

افرین به خدای بزرگ که انسان را افرید
او که به خاک ایمان داد و جان بخشید و ان را کامل کرد(اشاره به خلق انسان)

   حدیثه درخشنده
23 فروردین 9:28

0 پرسش 6 پاسخ 21 امتیاز

مرحبا به ایحاد کننده جان پاک ما انکه جان ما را باخاک درست کرد