تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ترکیب چیست؟

   TARA ----RONALDO تا ابد هوادارتم
  22 فروردین 12:49

7 پرسش 102 پاسخ 336 امتیاز
تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   پوریا مهدی پور
22 فروردین 17:59

37 پرسش 108 پاسخ 515 امتیاز

ترکیب ماده ای است که از.پیوند دو یا چند نوع عنصر به وجود می اید.البته باید دقت کرد که تمام مولکول ها مشتبه هسنند چون اگر متفاوت باشد،به مخلوط تبدیل میشود

   مهنا ریگی
24 فروردین 14:12

12 پرسش 25 پاسخ 95 امتیاز

به موادی گفته می شود که از به هم پیوستن دو یا چند نوع اتم به وجود می آیند.

   هلیا بهزادیان
24 فروردین 12:37

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

ماده ای است که از دو یا چند اتم متفاوت تشکیل شده است

   حسین کیان مهر
22 فروردین 22:32

4 پرسش 10 پاسخ 40 امتیاز

سلام ترکیب: اگر مولکول های یک ماده از دو یا چند ساخته نوع اتم ساخته شده باشند، به آن ماده ترکیب می گوییم