تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تفاوت خواص بین دو عنصر جدول تناوبی دریک دوره محسوس تر است یا دریک گروه؟

   Mehrab Es
  22 فروردین 11:09

14 پرسش 5 پاسخ 75 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

عنصری که بیشترین درصد را دربدن انسان دارد......
۱. بصورت مولکول دواتمی در هوا وجود دارد
۲. درجدول تناوبی عناصر دقیقاً بالای ۱۴si قرار دارد
۳. نمیتواند بافلزمس واکنش میدهد
۴. اختلاف شماره ی ستون و سطر آن درجدول تناوبی عناصر برابر۶ است

تفاوت خواص بین ۲ عنصر جدول تناوبی دریک دوره محسوس تر است یا دریک گروه؟
۱. دریک دوره زیرا تعداد الکترون های لایه اخر تغییر میکند
۲. دریک گروه زیرا تعداد الکترون های لایه اخر تغییر میکند
۳. دریک دوره زیرا تعداد پروتن ها تغییرمیکند
۴. دریک گروه زیرا تعداد پروتن ها تغییر میکند.

کدام عنصر زیر عنصراصلی است؟
۱. ۲۸ به توان x
2. ۲۹به توان A
۳ .۳۱ به توان D
۴. ۳۹ به توان M


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
    Stuck with u *
22 فروردین 11:58

2 پرسش 25 پاسخ 146 امتیاز

سلام
سوال اول گزینه یک
سوال دوم گزینه یک
سوال سوم گزینه دو
سوال ۷۳ نمد
سوال ۱۵ گزینه یک

   پارمیدا نظرطاب
23 فروردین 0:42

0 پرسش 11 پاسخ 16 امتیاز

سلام سوال 1 جوابش 1 هستش زیرا تمام گاز ها دو اتمی هستند به جز گازهای نجیب که گاز هایی تک اتمی می باشند سوال دو هم میشه 1 زیرا گروه یک اتم نشان می دهد ان اتم چه ویژگی شیمیایی دارد سوال سوم گزینه ی 3 میشه زیرا 31 جز اعداد اصلی ایت 73 3 میشه

   ErFan ..ShaH
22 فروردین 12:58

5 پرسش 6 پاسخ 29 امتیاز

سوال 73 گزینه 3 می باشد زیرا سرعت جسم ثابت بوده یعنی شتاب نداشته و وقتی وارد بخش دارای اصطکاک میشود شتاب کاهنده می گیرد......ولی چون اندازه ی شتاب را خواسته
اندازه ی شتاب افزایش پیدا می کند