تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

خورشیدگرفتگی کلی و جزئی چیست؟

   دو نقطه
  22 فروردین 11:09

10 پرسش 8 پاسخ 66 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

خورشیدگرفتگی کلی و جزئی چیست؟ توضیح دهید.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
    (SHADMEHR) (SHOJAEI)
22 فروردین 15:45

0 پرسش 119 پاسخ 709 امتیاز

این خورشید گرفتگی کلی و جزعی میگی مال فصله 14 هستش.ببین در کلی هیچ نیم سایه ای برای زمین نیست اما در جزعی نیم سایه هست. فک کنم خواستی اینو بپرسی

   سیمین ناصح / زمان مهم ترین چیز
22 فروردین 12:40

18 پرسش 669 پاسخ 3219 امتیاز

از اسمش مشخصه کلی کامل گرفته می شه جزئی فقط یک قسمتش گرفته می شه

   **Farshid **
22 فروردین 17:21

1 پرسش 23 پاسخ 17 امتیاز

درست گفتن همه ....................