تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مولکول چیست؟

   TARA ----RONALDO تا ابد هوادارتم
  22 فروردین 8:42

7 پرسش 102 پاسخ 336 امتیاز
تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   TARA ----RONALDO تا ابد هوادارتم
22 فروردین 12:41

7 پرسش 102 پاسخ 336 امتیاز

مرسی از کسایی که جواب دادن

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Elena Adib
22 فروردین 12:39

15 پرسش 115 پاسخ 672 امتیاز

يك مولوكول از پيوند دويا چند اتم شيمياي تشكيل شده البته مولكول هي بعضي عناصر مثلا گاز هاي نجيب تنها از يك اتم تشكيلشده است??

   ali yazdani
22 فروردین 12:08

6 پرسش 130 پاسخ 640 امتیاز

سلام مولکول از پیوند دو یا چند اتم به وجود آمده است.برای مثال کربن دی اکسید از واحد مولکول تشکیل شده زیرا از دو نوع اتم کربن و اکسیژن به وجود آمده است.

   پوریا مهدی پور
22 فروردین 11:49

37 پرسش 108 پاسخ 515 امتیاز

ومولکول از پیوند چند اتم تشکیل شده است. واحد سازنده مواد را مولکول می نامند که تمام خواص ماده را داراست.و چون اتم بسیار ریز است و قابل بررسی نیست،بنابراین برای شناسایی خواص ماده،مولکول را بررسی میکنند

   مهنا ریگی
24 فروردین 14:15

12 پرسش 25 پاسخ 95 امتیاز

مولکول ها از پیوند دو یا چند اتم به وجود می آیند.

   هلیا بهزادیان
24 فروردین 12:39

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

مولکول از پیوند دو یا چند اتم تشکیل شده است . که واحد سازنده ترکیب ها و مخلوط ها نافلز ها و... است

   Negin Goon
22 فروردین 12:36

15 پرسش 11 پاسخ 86 امتیاز

مولکول از پیوند دو یا چند اتم بوجود می‌آید

   
22 فروردین 12:34

31 پرسش 246 پاسخ 771 امتیاز

چند تا اتم در کنار هم مولکول را تشکیل میدن
موفق باشی